Katarina Nepe

Ngā Tohu

  • Te Tohu Paetahi Ako Kura Kaupapa Māori: Te Wānanga Takiura o Ngā Kura Kaupapa Māori o Aotearoa

Ngā Marautanga ka Kauhaungia

  • A100: Pāngarau
  • A100: Pānui/Tuhi
  • A100: Te Aho Matua
  • A100: Haere ki rō kura (5wiki)
  • A200: Pānui/Tuhi
  • A200: Haere ki rō kura (8wiki)