Ahurewa 100

Semester 1 – 17 weeks

635.1KM – Tikanga-Ā-Iwi (Social Studies)
626.1AKM – Toi Tane Mahuta (Art)
625.1KM – Pāngarau (Mathematics)
630.1AKM – Pānui Tuhi (Reading and Writing)
633.1BKM – Hākinakina (Physical Education)
630.1BKM – Whanake I Te Reo (Language Development)
634.1KM – Pūtaiao (Science)
624.TE1KM – Haere Ki Rō Kura (Teaching practicum: 2 weeks)

 

 

 

 

Semester 2 – 17 weeks

624.2BKM – Toi Tangaroa (Art)
629.1KM – Tuakira Hauora (Health Studies)
632.1KM – Pūoro (Music)
633.1AKM – Ngā Mahi-Ā-Rehia (Games and Pastimes)
630.1AKM – Pānui/Tuhi (Readinga and Writing)
625.1KM – Pāngarau (Mathematics)
624.TE2KM – Haere Ki Rō Kura (Teaching Practicum:3 weeks)

 

Ahurewa 200

 

Semester 1 – 17 weeks

624.2AKM – Te Aho Matua (Philosophical Doctrine)
626.2AKM – Toi o Te Ao (Art)
626.2BKM – Toi Māori (Art)
635.2KM – Tikanga-ā-Iwi (Social Studies)
633.2BKM – Hākinakina (Physical Education)
625.2KM – Pāngarau Tātai (Mathematics)
629.2KM – Tuakiri Hauora (Health Studies)
624.TE2KM – Haere Ki Rō Kura (Teaching Practicum: 4 weeks)

 

 

 

 

 

Semester 2 – 17 weeks

624.2BKM – Rangahau Uaratanga (Comparative Research Studies)
630.2BKM – Āhuatanga Ako i Te Reo (Māori Language Development)
634.2KM – Pūtaiao Rangi/Papa (Science)
632.2KM – Pūoro (Music)
633.2AKM – Ngā Mahi a Rehia (Games and Pastimes)
630.2AKM – Pānui/Tuhi (Reading & Writing)
625.2KM – Pāngarau Tātai (Mathematics)
24.TE3KM – Haere Ki Rō Kura (Teaching Practicum: 4 weeks)

Ahurewa 300

 

Semester 1 – 17 weeks

624.3AKM – Te Aho Matua
626.3AKM – Toi Rangatiratanga (Art)(Philosophical Doctrine)
630.3AKM – Tōku Reo Pounamu (Māori Language)
634.3KM – Ngā Rangi Tūhāhā
625.3KM – Pāngarau Tātai (Mathematics)(Science)
635.3KM – Tōku Tūrangawaewae (Social Studies)
624.TE4KM – Haere Ki Rō Kura (Teaching Praticum: 4 weeks)

 

 

 

 

 

Semester 2 – 17 weeks

624.3BKM – Rangahau Uaratanga (Comparative Research Studies)
626.3BKM – Toi Mana Tangata (Art)
630.3BKM – Te Taumata o te Reo (Māori Language)
634.3KM – Ngā Rangi Tūhāhā (Māori Science)
625.3KM – Pāngarau Tātai (Mathematics)
624.TE5KM – Haere Ki Rō Kura (Teaching Praticum: 4 weeks)